Jour dygnet runt

Om ditt ärende är akut rekommenderar vi er att använda er av vår jour. Minsta kostnad är 6000 kr inkl. moms där 2 timmar och servicebil ingår.

Akut VVS-Jour på hela Gotland, dygnet runt, 365 dagar om året.

Tel: 0498-29 89 89